ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน จังหวัดเลย

  ::  หัวหน้าสถานี  ::  

พ.ต.อ.เอกพงษ์  พลมณี

ผกก.สภ.เชียงคาน

มือถือ 08 9509 0101

 ::  ระบบงาน ::

  :: ข้อมูลทั่วไปหน่วย :: 

»

ประวัติสถานี

»

ทำเนียบ

»

โครงสร้าง

»

สถานกำลังพล

»

พื้นที่รับผิดชอบ

»

ผู้กำกับการ

»

ศูนย์บริการประชาชน

»

กต.ตร.สถานี

»

ที่ตั้ง สภ.สถานีตำรวจ

»

ศูนย์วิทยุสื่อสาร

»

facebook

 

 

 

 

 

 
 
 

  :: ที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน >>                                                             

 

 

 

 

 

-----------------------------------หน้าแรกข้อมูลทั่วไปผู้บังคับบัญชาติดต่อเรา                   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   |  กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4  |   กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย  
สถานีตำรวจในจังหวัดเลย   |  สภ.เมืองเลย  สภ.วังสะพุง  สภ.ด่านซ้าย  สภ.เชียงคาน  สภ.ท่าลี่   สภ.ภูกระดึง  สภ.ปากชม  สภ.ภูเรือ  สภ.นาแห้ว  สภ.นาด้วง  สภ.ภูหลวง  สภ.ผาขาว   สภ.เอราวัณ   สภ.หนองหิน   สภ.นาดินดำ  สภ.หนองหญ้าปล้อง  สภ.โคกงาม   สภ.โพนทอง   สภ.เชียงกลม

-------------------------------------------------------------------------------------------
สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน 30 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย 42110 โทรศัพท์ 0-4282-1181 โทรสาร 0-4282-1177
E-mail : [email protected]