ประวัติผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน   :  ผกก.สภ.เชียงคาน

ประวัติทั่วไป

บ้านเลขที่  30 ม. 2 สภ.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย
  โทรศัพท์ ที่ทำงาน   0-4282-1181    มือถือ  08-5001-3464
ที่บ้านพัก สภ.เชียงคาน    0-4282-1088

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถานศึกษา

ปีการศึกษา

1.ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(รป.บ.(ตร.))

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 นรต.รุ่น 40 เตรียมทหาร 24

2.ปริญญาโท : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

 

ประวัติการศึกษาอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

สถานทีฝึกอบรม

ปีที่ฝึกอบรม

หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับการ (รุ่น ) 48

  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่

สังกัด

ระยะเวลา

รอง สว.สส.สภ.อ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย 2530
รอง สวป.สภ.อ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย 2532
รอง สว.สส สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.จว.มหาสารคาม 2534
รอง สว.สส.สภ.อ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย 2536
รอง สว.งาน 2 กก.4 บก.อก.ภ.4 ภ.4 2538
สว.งาน 1 กก.3 บก.อก.ภ.4 ภ.4 2538
สว.จร.สภ.อ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย 2540
สว.ธร.สภ.อ.เมืองหนองคาย ภ.จว.หนองคาย 2543
รอง ผกก.ป.สภ.มัญจาคีรี ภ.จว.ขอนแก่น 2543
รอง ผกก.ป.สภ.โพนพิสัย ภ.จว.หนองคาย 2545
รอง ผกก.ป.สภ.เขาสวนกวาง ภ.จว.ขอนแก่น 2546
ผกก.สภ.แวงใหญ่ ภ.จว.ขอนแก่น 2547
ผกก.สภ.โซ่พิสัย ภ.จว.หนองคาย 2548
ผกก.สภ.เมืองเลย ภ.จว.เลย 2551
ผกก.บ้านดุง ภ.จว.อุดรธานี 2554
ผกก.หนองแสง ภ.จว.อุดรธานี 2555
ผกก.สส.ภ.จว.เลย ภ.จว.เลย 2556
ผกก.สภ.เชียงคาน ภ.จว.เลย 2557

เกียรติประว้ติ

 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :   

 


 

 

    ผู้บังคับบัญชา

 

 

 


สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน

30 หมู่ 2 ถนนชายโขง  ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  42110