ประวัติผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน   :  ผกก.สภ.เชียงคาน

พันตำรวจเอกจุลฤทธิ์  จุลกะ
ผู้กำักับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคาน

 

ประวัติทั่วไป

บ้านเลขที่  30 ม. 2 สภ.เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จว.เลย
  โทรศัพท์ ที่ทำงาน   0-4282-1181    มือถือ  08-5001-3464
ที่บ้านพัก สภ.เชียงคาน    0-4282-1088

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถานศึกษา

ปีการศึกษา

1.ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(รป.บ.(ตร.))

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

2.ปริญญาโท :

 

 

ประวัติการศึกษาอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

สถานทีฝึกอบรม

ปีที่ฝึกอบรม

หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับการ (รุ่น )

  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่

สังกัด

ระยะเวลา

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เกียรติประว้ติ

 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :   

 


 

 

    ผู้บังคับบัญชา

 

 

 


สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน

30 หมู่ 2 ถนนชายโขง  ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  42110