ประวัติผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน   :  ผกก.สภ.เชียงคาน

พ.ต.อ.เอกพงษ์  พลมณี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคาน

ประวัติทั่วไป

 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถานศึกษา

ปีการศึกษา

     
     

ประวัติการศึกษาอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

สถานทีฝึกอบรม

ปีที่ฝึกอบรม

     

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่

สังกัด

ระยะเวลา

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เกียรติประว้ติ

 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล :   

 


 

 

    ผู้บังคับบัญชา

 

 

 


สถานีตำรวจภูธรเชียงคาน

30 หมู่ 2 ถนนชายโขง  ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  42110